Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/STC

IČO

70885371

DIČ

CZ70885371

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 950970193

Telefon 2

+420 950870111

E-mail

roman.angelis@sck.izscr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladno

Část obce

Kladno

Ulice

Jana Palacha

Číslo popisné

1970

PSČ

27201

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost