Výstavba objektu mateřské školy Jílové, městská část Modrá

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výstavba objektu mateřské školy Jílové, městská část Modrá

Systémové číslo NEN

N006/20/V00027440

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-037062

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00027440

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

28 281 085,55

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 10. 2020 18:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

13. 11. 2020 09:00

Lhůta pro podání nabídek

10. 02. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu MŠ a výstavba nového objektu mateřské školy. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 07. 2021 12:49Uveřejnění účastníků
Detail28. 07. 2021 12:49Uveřejnění výsledku
Detail28. 07. 2021 12:46Uveřejnění účastníků
Detail28. 07. 2021 12:46Uveřejnění výsledku
Detail28. 07. 2021 12:39Uveřejnění účastníků
Detail28. 07. 2021 12:39Uveřejnění výsledku
Detail01. 07. 2021 15:29Došlo k uveřejnění dokumentu Smlouva o dílo Nepro.pdf.
Detail29. 01. 2021 13:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 01. 2021 13:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 01. 2021 14:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


04. 06. 2021 00:00F2021-020233Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
20. 10. 2020 10:0021. 10. 2020 02:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu