Detail

Základní informace


Úřední název

FRFOL s.r.o.

IČO

07070454

DIČ

CZ07070454

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Ledvice

Část obce

Ledvice

Ulice

Mírová

Číslo popisné

303

Číslo orientační

62

PSČ

41772

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 822 466,98

Nabídková cena bez DPH

3 985 505,90

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne