Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

23. 01. 2023 17:07

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


JIL/7248/202220225 346 566,424 418 649,94