Obec Radkova Lhota

Základní informace


Úřední název

Obec Radkova Lhota

IČO

00636509

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 731130295

E-mail

zadavacirizeni@intezaad.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/RadkovaLhota

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 07. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 07. 2022 11:34

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-028275

Sídlo/místo podnikání


Obec

Radkova Lhota

Část obce

Radkova Lhota

Číslo popisné

20

PSČ

75114

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071