Obec Staré Ždánice

Základní informace


Úřední název

Obec Staré Ždánice

IČO

00274321

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 605507182

Telefon 2

+420 608607501

E-mail

starosta@starezdanice.cz

WWW

https://www.starezdanice.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-stare-zda

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/StareZdanice

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 06. 2021 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 06. 2021 21:45

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-021184

Sídlo/místo podnikání


Obec

Staré Ždánice

Část obce

Staré Ždánice

Číslo popisné

11

PSČ

53344

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Bankovní spojení


Číslo účtu

224182130

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP