Město Tanvald

Základní informace


Úřední název

Město Tanvald

IČO

00262587

DIČ

CZ00262587

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 483369511

E-mail

meu@tanvald.cz

WWW

https://www.tanvald.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262587

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Tanvald

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-017745

Sídlo/místo podnikání


Obec

Tanvald

Část obce

Tanvald

Ulice

Palackého

Číslo popisné

359

PSČ

46841

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262587