Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko

Základní informace


Úřední název

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko

IČO

62331507

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 596423187

Telefon 2

+420 739276009

Fax

+420 566423147

E-mail

dds.nemeckova@seznam.cz

WWW

www.terlicko.dds.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Terlicko

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 02. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 11. 2017 12:34

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-005651

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Sídlo/místo podnikání


Obec

Těrlicko

Část obce

Horní Těrlicko

Ulice

Promenádní

Číslo popisné

561

Číslo orientační

16

PSČ

73542

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Bankovní spojení


Číslo účtu

1637791

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP