Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní informace


Úřední název

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

IČO

61388955

DIČ

CZ61388955

Právní forma organizace

Veřejná výzkumná instituce

Telefon

+420 266052011

E-mail

director@jh-inst.cas.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://jh-inst.profilzadavatele.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UFCHJH

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-040027

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 8

PSČ

18223

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://jh-inst.profilzadavatele.cz/