Krajský soud v Ústí nad Labem

Základní informace


Úřední název

Krajský soud v Ústí nad Labem

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KSUL

IČO

00215708

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 477047111

WWW

www.justice.cz

E-mail

podatelna@ksoud.unl.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ústí nad Labem

Část obce

Střekov

Ulice

Národního odboje

Číslo popisné

1274

Číslo orientační

26

PSČ

40003

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéststátní správa - justice