Nejvyšší soud

Základní informace


Úřední název

Nejvyšší soud

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/NSOUD

IČO

48510190

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 541593111

WWW

www.nsoud.cz

E-mail

roman.krupica@nsoud.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Veveří

Ulice

Burešova

Číslo popisné

571

Číslo orientační

20

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstvýkon soudnictví