Krajský soud v Plzni

Základní informace


Úřední název

Krajský soud v Plzni

IČO

00215694

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 377868888

Telefon 2

+420 377868252

Fax

+420 377868000

WWW

www.justice.cz/ksplz

E-mail

podatelna@ksoud.plz.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Plzeň

Část obce

Vnitřní Město

Ulice

Veleslavínova

Číslo popisné

21

Číslo orientační

40

PSČ

30100

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Bankovní spojení


Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstČinnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví