Krajský soud v Praze

Základní informace


Úřední název

Krajský soud v Praze

IČO

00215678

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 257005111

E-mail

podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Smíchov

Ulice

náměstí Kinských

Číslo popisné

234

Číslo orientační

5

PSČ

15000

Stát - kód

CZ