Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

Základní informace


Úřední název

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

IČO

63835355

Právní forma organizace

Spolek

Telefon

+420 777276508

E-mail

info@vzs.cz

WWW

www.vzs.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/vodni-zachranna-sluzba-cck-z-s

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VZS

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 12. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 07. 2017 15:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

631593

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Lahovice

Ulice

Lahovská

Číslo popisné

25

PSČ

15900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

FIO - běžný

Číslo účtu

333112

Kód banky

2010

IBAN

CZ8520100000000000333112

SWIFT

FIOBCZPP