Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Základní informace


Úřední název

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČO

67779999

DIČ

CZ67779999

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 974844517

Telefon 2

+420 974844510

Fax

+420 974844733

E-mail

podatelna@zsmv.cz

WWW

www.zsmv.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/zarizeni-sluzeb-pro-ministerstvo-vnitra

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV

Datum uveřejnění ve VVZ

27. 02. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 02. 2017 14:57

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-005266

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vršovice

Ulice

Přípotoční

Číslo popisné

300

Číslo orientační

12

PSČ

10100

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Bankovní spojení


Název účtu

ZSMV-ČNB

Číslo účtu

30320881

Kód banky

0710

IBAN

CZ9407100000000030320881

SWIFT

CNBACZPP