ARENA BRNO, a.s.

Základní informace


Úřední název

ARENA BRNO, a.s.

IČO

09133267

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 542210351

E-mail

info@arenabrno.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/arenabrno

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 11. 2023 15:24

Datum vytvoření profilu v NEN

03. 11. 2023 14:19

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-050677

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Pisárky

Ulice

Výstaviště

Číslo popisné

405

Číslo orientační

1

PSČ

60300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064