Stavební úpravy podkroví Centra sociálních služeb Jeseník

Základní informace


Název zadávacího postupu

Stavební úpravy podkroví Centra sociálních služeb Jeseník

Systémové číslo NEN

N006/20/V00031432

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00031432

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 050 672,52

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 11. 2020 14:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 2020 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jana

Příjmení

Gvizdová

E-mail

jana.gvizdova@mujes.cz

Telefon 1

+420 584498169

Telefon 2

+420 727956569

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve III. NP (podkroví) Centra sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298. Ve stávajícím podlaží budou provedeny dílčí úpravy bytových jednotek (pokojů) a některých provozních místností. Stavební práce budou zahrnovat demontáž původních kuchyňských linek v pokojích, výměnu podlahových krytin, výměnu předmětů ZTI, nově bude provedena změna užívání dvou místností, a to za účelem vzniku sesterny a šatny pro pečovatelky. Součástí úprav jsou dílčí úpravy elektroinstalace vč. výměny světelných zdrojů, drobné úpravy TUV a další specifické úpravy, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

45215200-9

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy zařízení sociální péče

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

45215200-9

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy zařízení sociální péče

Textové pole pro popis místa plnění

Stavební úpravy budou probíhat v budově Centra sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298, 790 01 Jeseník.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební úpravy zařízení sociální péče45215200-9Stavební úpravy zařízení sociální péče

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 05. 2021 10:30Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 05. 2021 10:29Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 01. 2021 08:34Uveřejnění účastníků
Detail12. 01. 2021 08:34Uveřejnění výsledku
Detail22. 12. 2020 11:44Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru dodavatele.pdf.
Detail27. 11. 2020 11:06Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 11. 2020 11:05Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 11. 2020 14:14Uveřejnění zadávacích podmínek