Institut klinické a experimentální medicíny

Základní informace


Úřední název

Institut klinické a experimentální medicíny

IČO

00023001

DIČ

CZ00023001

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 236051111

E-mail

zakazky.ovz@ikem.cz

WWW

www.ikem.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIKEM

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ikem

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 05. 2017 14:20

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 02. 2018 22:59

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-012553

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Krč

Ulice

Vídeňská

Číslo popisné

1958

Číslo orientační

9

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Institut klinické a experimentální medicíny

Číslo účtu

42334041

Kód banky

0710

IBAN

CZ67 0710 0000 0000 4233 4041

SWIFT

CNBACZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


IKEM e-tržiště Tendermarkethttps://www.tendermarket.czhttps://www.tendermarket.cz/Z00000064.profil