Aktualizace koncepce protipovodňové ochrany v MČ Brno-Maloměřice a Obřany

Základní informace


Název zadávacího postupu

Aktualizace koncepce protipovodňové ochrany v MČ Brno-Maloměřice a Obřany

Systémové číslo NEN

N006/23/V00034127

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00034127

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

700 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 11. 2023 10:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Novák

E-mail

novak.jan@kambrno.cz

Telefon 1

+420 722934930

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování vodohospodářské studie protipovodňové ochrany na významném vodním toku Svitava v úseku od Maloměřického mostu (ul. Dolnopolní) po Obřanský most (ul. Fryčajova). Cílem studie bude optimalizovat návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření s ohledem na majetkoprávní vztahy v dané lokalitě a aktuálně dostupné podklady o území. Výstupy studie budou sloužit zejména pro úpravu a aktualizaci celoměstské koncepce protipovodňové ochrany sledovanou v Generelu odvodnění města Brna a následné promítnutí do připravovaného Územního plánu města Brna. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace výběrového řízení) a v technické specifikaci (příloha dokumentace výběrového řízení).

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 01. 2024 12:50Uveřejnění účastníků
Detail09. 01. 2024 12:50Uveřejnění výsledku
Detail30. 11. 2023 10:57Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.