Obec Milý

Základní informace


Úřední název

Obec Milý

IČO

00639923

DIČ

cz00639923

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724187784

E-mail

mily@obecni-urad.net

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mily

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 08. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 08. 2020 09:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-029837

Sídlo/místo podnikání


Obec

Milý

Část obce

Milý

Číslo popisné

2

PSČ

27054

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020