Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROP

Systémové číslo NEN

N006/15/V00000022

Aktuální stav ZP

Plánován

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

522845

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Kontaktní osoba zadavatele


Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky bude realizace evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, s Evaluačním plánem OP TP, s Evaluačním plánem IROP a jejich aktualizacemi, realizace případných ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (dále jen evaluace). Evaluace plánovaných/připravovaných/realizovaných intervencí z ESI fondů, procesů s tím souvisejících, efektů intervencí apod. Evaluace budou zaměřeny v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP na intervence realizované v programovém období 2014-2020, ale i na intervence realizované v předchozím programovém období 2007-2013 (ex-post evaluace), příp. intervence zamýšlené pro programové období navazující (2021+). Evaluace budou realizovány na úrovni Dohody o partnerství, vybraných programů či jejich částí, budou zaměřeny na různá témata související s implementací ESI fondů, na různé procesy či jejich části apod. Evaluace budou realizovány na základě evaluačních designů zvolených v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP, přičemž budou využívány relevantní kvalitativní a kvantitativní metody uvedené v rámci EVALSED (Evalsed Sourcebook: Method and Technigues (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf).

Kód z číselníku NIPEZ

79419000-4

Název z číselníku NIPEZ

Hodnotící poradenské služby

Kód z číselníku CPV

79419000-4

Název z číselníku CPV

Hodnotící poradenské služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění VZ bude Česká republika

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Identifikátor ZP na archivním profilu zadavatele

P15V00000022

Evidence uveřejnění v NEN


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Evidence uveřejnění ve VVZ


21. 09. 2015 15:5922. 09. 2015 05:097501011022845Oznámení předběžných informací