Předběžná tržní konzultace - Vymezení území pro integrované teritoriální investice v ČR pro příští programové období Evropské unie

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace - Vymezení území pro integrované teritoriální investice v ČR pro příští programové období Evropské unie

Systémové číslo NEN

N006/18/P00000029

Aktuální stav ZP

Plánován

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18P00000029

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 12. 2018 21:19

Kontaktní osoba zadavatele


Předmět


Popis předmětu

Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice (dále jen „ITI“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie. Zadavatel požaduje, aby území ITI byla vymezena na základě signalizačních dat mobilního operátora. Získaná data (nejméně za tři různé všední dny za uplynulé tři měsíce od zahájení veřejné zakázky) budou následně analyzována a na základě výsledků této analýzy dodavatel navrhne vymezení nejprve dvou území ITI (polycentrického a monocentrického) a následně po podrobení návrhu oponentnímu řízení dodavatel provede vymezení ostatních území ITI v rámci České republiky. Vymezení proběhne na základě analýzy dat z území dotčeného kraje pro všechna krajská města a Mladou Boleslav. V případě polycentrických metropolitních oblastí / aglomerací (současné ITI Ústí nad Labem, ITI Ostrava, ITI Hradec Králové – Pardubice, ITI Olomouc a IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou) bude zohledněna existence i dalších center (statutárních měst) v dotčeném území a vymezené území (tzn. Functional Urban Area) vznikne součtem jednotlivých dílčích území.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 01. 2019 16:58Došlo k uveřejnění dokumentu PTK Vymezení ITI 29_ledna 2019.
Detail10. 01. 2019 16:55Došlo k uveřejnění dokumentu PTK Vymezení ITI 29_ledna 2019.
Detail21. 12. 2018 21:19Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.