Předběžná tržní konzultace k ex-ante evaluaci IROP 2021-2027

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailVýzva k poskytnutí informací v rámci předběžné tržní konzultace30. 08. 2019 12:56Dokument není zavirovaný