Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

29. 03. 2017 10:47

Uveřejnění

Uveřejnění informace o zavedení DNS

Detail uveřejnění zavedení DNS


Název dynamického nákupního systému

tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Počet dodavatelů

1

Délka trvání - měsíce

48

Předmět dynamického nákupního systému

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskový