Detail

Základní informace


Úřední název

SKYCLEAN s.r.o.

IČO

04948220

DIČ

CZ04948220

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Jinonice

Ulice

V zářezu

Číslo popisné

902

Číslo orientační

4

PSČ

15800

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

19 080 545,66

Nabídková cena bez DPH

15 769 046,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne