Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

14. 08. 2023 10:02

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


632720231 391 500,001 150 000,00