Dynamický nákupní systém - Zajištění ICT odborných rolí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém - Zajištění ICT odborných rolí

Systémové číslo NEN

N006/23/V00023804

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-038586

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00023804

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

500 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 09. 2023 09:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

29. 09. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných kapacit z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), a to jednak pro interní potřeby Zadavatele a dále pro zadavatele, se kterými bude uzavřena smlouva o centralizovaném zadávání. Zadavatel předpokládá, že pověřujícími zadavateli budou zejména jím řízené organizace a případně partneři v rámci společných projektů, jimiž mohou být orgány státní správy a samosprávy a organizace v jejich přímé působnosti. Odborné kapacity, které budou předmětem veřejné zakázky a budou sloužit k vývoji, rozvoji a správě ICT systémů jsou zejména enterprise architekti, projektový manažer, specialista kybernetické bezpečnosti, SW vývojář, tester. Zadavatel se v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (dále jen „Kompetenční zákon“) podílí na realizaci klíčových ICT projektů. V rámci plnění těchto projektů je pak potřeba zajistit odborníky v oblasti ICT a architektury, vývoje a realizace řešení, odborných konzultací apod. (dále jen „Odborné role“). Další specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Název předmětu

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZpracování dat72310000-1Zpracování dat
DetailHodnoticí poradenské služby79419000-4Hodnotící poradenské služby
DetailOdborné počítačové služby72590000-7Odborné počítačové služby
DetailSystémové a technické poradenské služby72220000-3Systémové a technické poradenské služby
DetailProgramování programového vybavení a poradenské služby72200000-7Programování programového vybavení a poradenské služby
DetailAnalýza dat72316000-3Analýza dat
DetailSystémové poradenství72246000-1Systémové poradenství
DetailPoradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů72100000-6Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
DetailSlužby počítačové podpory a poradenství72600000-6Výpočetní podpora a poradenské služby
DetailAnalýza systémů a programovací služby72240000-9Analýza systémů a programovací služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P23V00023804

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 10. 2023 10:19Uveřejnění písemné zprávy
Detail09. 10. 2023 16:04Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail07. 09. 2023 12:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 09. 2023 09:41Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


16. 10. 2023 16:0819. 10. 2023 02:01F2023-046625Oznámení o výsledku zadávacího řízení
29. 08. 2023 20:5001. 09. 2023 02:00F2023-038586Oznámení o zahájení zadávacího řízení