Zajištění externí spisovny pro uložení písemností MMR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění externí spisovny pro uložení písemností MMR

Systémové číslo NEN

N006/23/V00026696

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-041871

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00026696

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

12 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 09. 2023 13:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě, vedení jejich evidence, vyhledávání písemností a poskytování kopií, popřípadě zaslání originálů, dále provádění řádných skartačních řízení a zajištění komunikace s příslušnými archivy a předání archiválií do příslušných archivů a skartování dokumentů.

Kód z číselníku NIPEZ

79995100-6

Název z číselníku NIPEZ

Archivace

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79995100-6

Název z číselníku CPV

Archivace

Název předmětu

Archivace

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSystémy pro správu dokumentů48311100-2Systémy pro správu dokumentů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 04. 2024 11:01Uveřejnění písemné zprávy
Detail13. 10. 2023 09:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 10. 2023 09:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace13. 10. 2023 11:14Ing. Martin Borkovec
Detail05. 10. 2023 14:43Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail22. 09. 2023 13:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


19. 09. 2023 00:0022. 09. 2023 00:00F2023-041871Oznámení o zahájení zadávacího řízení