Grafické služby pro potřeby MMR 2023+

Základní informace


Název zadávacího postupu

Grafické služby pro potřeby MMR 2023+

Systémové číslo NEN

N006/23/V00030223

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-051050

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00030223

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 11. 2023 14:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Kateřina

Příjmení

Kadlecová

Titul za jménem

M.A.

E-mail

katerina.kadlecova@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, spočívající ve vytvoření grafických návrhů nebo vytvoření počítačového zpracování (DTP práce), včetně vytvoření dat zejména k tisku a pro další zpracování. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

79822500-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti grafického designu

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79822500-7

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti grafického designu

Název předmětu

Služby v oblasti grafického designu

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele a sídlo dodavatele.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKorektorské služby79821100-6Korektorské služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 03. 2024 08:09Uveřejnění účastníků
Detail18. 03. 2024 08:09Uveřejnění výsledku
Detail18. 03. 2024 08:05Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 12. 2023 15:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 11. 2023 14:57Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 11. 2023 14:55Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


15. 03. 2024 08:5018. 03. 2024 02:02F2024-011594Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
07. 11. 2023 10:4609. 11. 2023 14:03F2023-051050Oznámení o zahájení zadávacího řízení