Předběžná tržní konzultace k VZMR Marketingový poradce IROP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace k VZMR Marketingový poradce IROP

Systémové číslo NEN

N006/21/V00005906

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00005906

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 03. 2021 13:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 03. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Martina

Příjmení

Prajzová

E-mail

martina.prajzova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861152

Telefon 2

+420 704657870

Předmět


Popis předmětu

Předběžná tržní konzultace k VZMR Marketingové poradenství IROP. Podrobnější informace v přiložené výzvě.

Kód z číselníku NIPEZ

79413000-2

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti marketingového řízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79413000-2

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti marketingového řízení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoradenství v oblasti marketingového řízení79413000-2Poradenství v oblasti marketingového řízení
DetailMarketingové služby79342000-3Marketingové služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 03. 2021 15:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 03. 2021 13:57Uveřejnění zadávacích podmínek