Zajištění služeb externí spisovny pro MMR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění služeb externí spisovny pro MMR

Systémové číslo NEN

N006/21/V00022979

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00022979

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 900 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 09. 2021 12:53

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 09. 2021 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Michal

Příjmení

Nechanický

E-mail

Michal.Nechanicky@mmr.cz

Telefon 1

+420 234154078

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s uložením písemností vzniklých z činnosti Regionálních rad regionu soudržnosti (dále jen „RRRS“). Jedná se zejména o realizaci svozu písemností z určených kontaktních míst RRRS (Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Brno, České Budějovice, Praha, Olomouc, Ústí nad Labem), jejich evidenci a uložení (skladování) pro potřeby zadavatele, vyhledávání písemností, zajištění přehledu o uložených písemnostech prostřednictvím webové aplikace, dále provádění skartačních řízení a zajištění komunikace s příslušným archivem dle potřeby a následné předání archiválií do příslušného archivu či skartování písemností. Předpokládaný objem písemností je cca 7000 bm.

Kód z číselníku NIPEZ

48311100-2

Název z číselníku NIPEZ

Systémy pro správu dokumentů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

48311100-2

Název z číselníku CPV

Systémy pro správu dokumentů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSystémy pro správu dokumentů48311100-2Systémy pro správu dokumentů
DetailArchivace79995100-6Archivace

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 09. 2021 09:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 09. 2021 10:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 09. 2021 12:53Uveřejnění zadávacích podmínek