Rámcová dohoda na evaluace v oblasti publicity a komunikačních aktivit

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rámcová dohoda na evaluace v oblasti publicity a komunikačních aktivit

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000137

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000137

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 07. 2023 15:07

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

11. 08. 2023 16:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Matoška

E-mail

martin.matoska@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861910

Předmět


Popis předmětu

Předběžná tržní konzultace se vztahuje k plánované veřejné zakázce s názvem"Rámcová dohoda na evaluace v oblasti publicity a komunikačních aktivit ". Cílem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 4 let, jejímž předmětem plnění budou hodnocení, výzkumy a evaluace v oblasti publicity a komunikačních aktivit Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK) a Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP). Blíže popsáno Ve Výzvě k PTK a přílohách,.

Kód z číselníku NIPEZ

79419000-4

Název z číselníku NIPEZ

Hodnoticí poradenské služby

Kód z číselníku CPV

79419000-4

Název z číselníku CPV

Hodnoticí poradenské služby

Název předmětu

Hodnotící poradenské služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 07. 2023 15:07Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.