Předběžná tržní konzultace - Zhodnocení činností souvisejících s výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě jaderné elektrárny Dukovany (EDU) z hlediska socioekonomických dopadů na území.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace - Zhodnocení činností souvisejících s výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě jaderné elektrárny Dukovany (EDU) z hlediska socioekonomických dopadů na území.

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000144

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000144

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 08. 2023 09:53

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

15. 08. 2023 17:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování socioekonomické studie výstavby nové elektrárny a jejích dopadů na socioekonomický rozvoj a životní prostředí v regionu s cílem identifikovat rizika a navrhnout opatření pro jejich prevenci. Dále se bude studie zabývat zkoumáním dopadů na zaměstnanost, ekonomiku, dopravní a technickou infrastrukturu a nabídku služeb včetně ekonomických a společenských aktivit. S důrazem na dopravní obslužnost veřejnou dopravou, možnost využití železniční vlečky a cyklistickou dopravu a hodnocením dostupnosti zdravotní péče, krizové řízení a bezpečnost v regionu. Výsledkem veřejné zakázky bude komplexní studie s doporučeními pro aktualizaci zásad územního rozvoje s cílem podpořit pozitivní socioekonomický rozvoj regionu a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

Kód z číselníku NIPEZ

71241000-9

Název z číselníku NIPEZ

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Kód z číselníku CPV

71241000-9

Název z číselníku CPV

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Název předmětu

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 08. 2023 09:53Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.