Data pro smart cities

Základní informace


Název zadávacího postupu

Data pro smart cities

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000161

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000161

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 08. 2023 11:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

12. 09. 2023 16:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lenka

Příjmení

Venclovská

E-mail

lenka.venclovska@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodání webové aplikace sloužící jako datový importér a exportér (dále také „datový portál“ nebo „Aplikace“). Aplikace bude neveřejná, zabezpečená, sloužící jako datový zdroj pro samostatné aplikace zadavatele, primárně aplikace Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (dále také „OSARPPB“) zaměřené na koncept Smart Cities (dále také „SC“) a regionální politiku – konkrétně např. Smart City Compass, ObcePRO, Regionální informační servis (dále také „RIS“), Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MS“), Databáze strategií, případně další aplikace zadavatele. Sbíraná data mohou být zároveň využívána OSARPPB k analytické činnosti a strategickému plánování a řízení v oblasti regionální politiky, příp. i bytové politiky. Dodaná Aplikace bude automatizovaně vyhledávat, stahovat, vyhodnocovat relevantní data do jednotné databáze (včetně možnosti vložení výsledků dotazníkového šetření) a odesílat je do různých aplikací zadavatele, bude mít velký přínos pro současné webové aplikace OSARPPB a otevírá další možnosti při plánování a řízení, a to zejména regionální politiky ČR. Datový portál bude realizován jako modulární systém s využitím obsahující jednotlivě funkční, jednotlivě nastavitelné a nahraditelné moduly. Jednotlivé moduly a vrstvy bude žádoucí navrhnout s možností nahraditelnosti za jiné řešení, nebo již existující službu a s myšlenkou maximální flexibility a škálovatelnosti. Blíže uvedeno v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

48613000-8

Název z číselníku NIPEZ

Elektronická správa dat (EDM)

Kód z číselníku CPV

48613000-8

Název z číselníku CPV

Elektronická správa dat (EDM)

Název předmětu

Elektronická správa dat (EDM)

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 08. 2023 11:20Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.