Předběžné oznámení - Zpracování analýzy procesu pořizování územně plánovacích dokumentací z hlediska časové náročnosti jednotlivých kroků a návrh úpravy nejproblematičtějších kroků

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Detailpředběžné oznámení.pdfVýzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu (obecná)09. 10. 2023 18:07Dokument není zavirovaný