Data pro smart cities

Základní informace


Název zadávacího postupu

Data pro smart cities

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029968

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-048023

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029968

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 966 115,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

08. 12. 2023 15:45

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 10. 2023 14:13

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lenka

Příjmení

Venclovská

E-mail

lenka.venclovska@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodání webové aplikace sloužící jako datový importér a exportér (dále také „datový portál“ nebo „Aplikace“). Aplikace bude neveřejná, zabezpečená, sloužící jako datový zdroj pro samostatné aplikace zadavatele, primárně aplikace Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (dále také „OSARPPB“) zaměřené na koncept Smart Cities (dále také „SC“) a regionální politiku – konkrétně např. Smart City Compass, ObcePRO, Regionální informační servis (dále také „RIS“), Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MS“), Databáze strategií, případně další aplikace zadavatele. Sbíraná data mohou být zároveň využívána OSARPPB k analytické činnosti a strategickému plánování a řízení v oblasti regionální politiky, příp. i bytové politiky. Dodaná Aplikace bude automatizovaně vyhledávat, stahovat, vyhodnocovat relevantní data do jednotné databáze (včetně možnosti vložení výsledků dotazníkového šetření) a odesílat je do různých aplikací zadavatele, bude mít velký přínos pro současné webové aplikace OSARPPB a otevírá další možnosti při plánování a řízení, a to zejména regionální politiky ČR. Datový portál bude realizován jako modulární systém s využitím obsahující jednotlivě funkční, jednotlivě nastavitelné a nahraditelné moduly. Jednotlivé moduly a vrstvy bude žádoucí navrhnout s možností nahraditelnosti za jiné řešení, nebo již existující službu a s myšlenkou maximální flexibility a škálovatelnosti. Více informací v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

48613000-8

Název z číselníku NIPEZ

Elektronická správa dat (EDM)

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

48613000-8

Název z číselníku CPV

Elektronická správa dat (EDM)

Název předmětu

Elektronická správa dat (EDM)

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění Smlouvy je sídlo Dodavatele a sídlo Objednatele.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKonfigurace programového vybavení72265000-0Konfigurace programového vybavení
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailSlužby počítačové podpory72610000-9Výpočetní podpora

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 12. 2023 14:43Uveřejnění písemné zprávy
Detail11. 12. 2023 09:26Uveřejnění o zrušení
Detail07. 11. 2023 09:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 10. 2023 14:13Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 12. 2023 10:5013. 12. 2023 14:00F2023-056767Oznámení o výsledku zadávacího řízení
24. 10. 2023 08:1626. 10. 2023 14:01F2023-048023Oznámení o zahájení zadávacího řízení