Nástroj pro signalizaci rizika existence sankcí pro poskytovatele dotací, případně zadavatele VZ v rámci uplatňování mezinárodních sankcí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nástroj pro signalizaci rizika existence sankcí pro poskytovatele dotací, případně zadavatele VZ v rámci uplatňování mezinárodních sankcí

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000003

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000003

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 01. 2023 14:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

02. 02. 2023 17:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k zjištění možností zajištění nástroje pro signalizaci rizika existence sankce, v souvislosti s povinnostmi uloženými poskytovatelům dotací a zadavatelům veřejných zakázek v souvislosti se zákonem o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále v souvislosti s relevantní evropskou legislativou (zejména nařízením č. 833/2014, nařízením č. 269/2014 a nařízením č. 208/2014, ve znění pozdějších předpisů), a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Kód z číselníku NIPEZ

72300000-8

Název z číselníku NIPEZ

Datové služby

Kód z číselníku CPV

72300000-8

Název z číselníku CPV

Datové služby

Název předmětu

Datové služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 01. 2023 12:56Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 01. 2023 17:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 01. 2023 16:57Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 01. 2023 14:02Uveřejnění informace o trhu