Národní geoportál územního plánování

Základní informace


Název zadávacího postupu

Národní geoportál územního plánování

Systémové číslo NEN

N006/21/V00028033

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-038759

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00028033

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Řízení se soutěžním dialogem

Specifikace zadávacího řízení

Soutěžní dialog

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

273 225 300,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 10. 2021 09:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

05. 01. 2022 10:00

Lhůta pro podání nabídek

29. 01. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Národního geoportálu územního plánování a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného informačního systému. Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Národního geoportálu územního plánování, které by odpovídalo představám zadavatele a respektovalo všechny jeho požadavky, jakož i požadavky kladené na činnost zadavatele a veškeré právní předpisy. Viz detailněji zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Název předmětu

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 06. 2024 19:50Uveřejnění písemné zprávy
Detail06. 06. 2024 17:06Uveřejnění výsledku
Detail06. 06. 2024 17:06Uveřejnění účastníků
Detail26. 01. 2024 13:54Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 01. 2024 13:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 01. 2024 13:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 12. 2023 11:02Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 12. 2021 15:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 12. 2021 10:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 12. 2021 15:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


06. 06. 2024 19:5310. 06. 2024 02:00F2024-026132Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
25. 10. 2021 02:07F2021-038759Oznámení o zahájení zadávacího řízení