Volnočasové zařízení Kocbeře

Základní informace


Název zadávacího postupu

Volnočasové zařízení Kocbeře

Zadavatel

OBEC KOCBEŘE

Systémové číslo NEN

N006/20/V00033355

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00033355

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 12. 2020 14:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 01. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Hana

Příjmení

Kuchyňková Palizová

E-mail

hana.palizova@ak-palizova.cz

Telefon 1

+420 739232957

Telefon 2

+420 725421109

Předmět


Popis předmětu

Jedná se o zděnou stavbu zařízení pro volnočasové aktivity, obsahující fotbalové kabiny se šatnami TJ Kocbeře se sociálním zázemím, občerstvením, zázemím pro diváky a hernou pro volnočasové aktivity. Volnočasové zařízení bude realizováno na hřišti v obci Kocbeře, na místě původní dřevěné stavby kabin. Původní objekt bude zbourán, přičemž tyto bourací práce jsou rovněž předmětem této zakázky. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován v přílohách této zadávací dokumentace: v příloze č. 4 – projektové dokumentaci z března 2017, vyhotovené autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Antonínem Šandou, ČKAIT 0600774; autorizovaným technikem pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb Jiřím Jiřičkou, ČKAIT 0600412 (část požárně bezpečnostní řešení stavby), autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika - Evou Žižkovou, ČKAIT 0600920 (část zdravotní technika a vytápění), autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb Ing. Janem Chvojkou, ČKAIT 0700942 (část vzduchotechnika) a autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická zařízení staveb Milanem Schejbalem, ČKAIT 0601604 (část elektroinstalace), v příloze č. 5 - slepém položkovém rozpočtu, který se skládá z části A) demolice a části B) Výstavba volnočasového zařízení Kocbeře.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 03. 2023 11:20Došlo k uveřejnění dokumentu 20230328_Obec Kocbeře_Cena za splnění smlouvy_.pdf.
Detail28. 03. 2023 11:11Uveřejnění zadávacích podmínek28. 03. 2023 11:17Mgr. Hana Kuchyňková Palizová
Detail08. 11. 2022 14:28Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail08. 11. 2022 13:57Došlo k uveřejnění dokumentu 20221108_Kocbeře_Dodatek č_2_Smlouvy.pdf.
Detail28. 03. 2022 12:53Uveřejnění účastníků
Detail28. 03. 2022 12:53Uveřejnění výsledku
Detail06. 09. 2021 13:06Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail09. 04. 2021 12:17Uveřejnění písemné zprávy
Detail25. 03. 2021 10:35Uveřejnění účastníků
Detail25. 03. 2021 10:35Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 04. 2021 02:03Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu