OBEC PĚČÍN

Základní informace


Úřední název

OBEC PĚČÍN

IČO

00275221

DIČ

CZ00275221

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 494595148

E-mail

starosta@pecin.cz

WWW

www.pecin.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecpecin

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-015257

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pěčín

Část obce

Pěčín

Číslo popisné

207

PSČ

51757

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu

1240092359

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX