KSUL- rámcová kupní dohoda - záložní zdroje napájení UPS

Základní informace


Název zadávacího postupu

KSUL- rámcová kupní dohoda - záložní zdroje napájení UPS

Systémové číslo NEN

N006/22/V00030042

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00030042

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 11. 2022 09:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Vlastimil

Příjmení

Veselý

E-mail

vlvesely@ksoud.unl.justice.cz

Telefon 1

+420 477047289

Telefon 2

+420 728110981

Předmět


Popis předmětu

Rámcová kupní smlouva na dodávání vybraných záložních zdrojů napájení UPS pro Krajský soud v Ústí nad Labem a okresní soudy v jeho gesci. Podrobná technická specifikace požadovaných typů UPS je uvedena v příloze č. 2 rámcové kupní dohody, která je přiložena k výběrovému řízení.

Kód z číselníku NIPEZ

31154000-0

Název z číselníku NIPEZ

Nepřerušitelné zdroje energie

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

31154000-0

Název z číselníku CPV

Nepřerušitelné zdroje energie

Název předmětu

Nepřerušitelné zdroje energie

Textové pole pro popis místa plnění

Krajský soud v Ústí nad Labem a okresní soudy v jeho gesci.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailUPS typ B31154000-0Nepřerušitelné zdroje energieUPS pro servery - verze TOWER
DetailUPS typ A31154000-0Nepřerušitelné zdroje energieUPS pro servery - verze RACK
DetailUPS typ C31154000-0Nepřerušitelné zdroje energieUPS universální pro PoE switche a jednací síně

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj
CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 11. 2023 10:20Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 04. 2023 08:43Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 02. 2023 08:23Uveřejnění účastníků
Detail20. 02. 2023 08:23Uveřejnění výsledku
Detail20. 02. 2023 08:22Uveřejnění účastníků
Detail20. 02. 2023 08:21Uveřejnění výsledku
Detail23. 11. 2022 08:41Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail08. 11. 2022 09:55Uveřejnění zadávacích podmínek