Brno - perimetr

Základní informace


Název zadávacího postupu

Brno - perimetr

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029521

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029521

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 10. 2023 06:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Radka

Příjmení

Richtrová

E-mail

richtrova@vez.brn.justice.cz

Telefon 1

+420 607273294

Předmět


Popis předmětu

Vymezení předmětu zakázky: 1.Zhotovení projektové dokumentace 2. Výkon autorského dozoru Předmětem projektové dokumentace je stavba zabezpečení perimetru věznice v celkové délce cca 690 m, přičemž musí být zajištěna nepřetržitá detekce pohybu osob v zakázaném pásmu a pokusu překonání vstupního objektu a vjezdového koše. Předpokládá se využití mikrovlnných případně duálních bariér, v oblastech mimo dosah bariér budou doplněny duální detektory pohybu. Duálními detektory pohybu bude zabezpečena také oblast vjezdového koše v úrovni střešní konstrukce. V prostoru vstupního objektu bude instalován detekční systém s otřesovými čidly na stávající žiletkové pletivo umístěné nad úrovní střechy objektu, doplněný duálními detektory pohybu na střeše přilehlého objektu návštěv. Může být navrženo i jiné technické řešení perimetrické ochrany, které zajistí splnění požadovaného účelu IA. Všechny navržené technologie musí být dodávány minimálně třemi výrobci a musí být dostupné na trhu v ČR. Páteřní kabeláž bude umístěna ve výkopu provedeném v zakázaném pásmu , které je široké 3m - 4m, odtud budou vedeny nové zemní kabelové trasy do objektu III.C a IV.B a dále stávajícími vnitřními kabelovými trasami do technologické místnosti 2NE107 v objektu V.E. Vzhledem k úspoře finančních prostředků při budoucích výkopových pracích budou do jednoho výkopu v zemních kabelových trasách uloženy rezervní chráničky pro budoucí využití (např. doplnění druhého systému perimetrické ochrany, nový kamerový systém apod.). Páteřní kabeláž bude provedena optickým kabelem typu singlemode s dostatečnou rezervou pro budoucí další systémy. V zakázaném pásmu budou instalovány slaboproudé rozvaděče, do nichž bude svedena veškerá dílčí kabeláž od detekčních prvků, v těchto rozvaděčích budou umístěny napájecí zdroje, převodníky, jistící prvky. Instalované systémy umožní dálkovou konfiguraci a diagnostiku, součástí dodávky bude příslušné HW a SW vybavení. Součástí díla bude integrace nově instalovaných detekčních prvků do stávajícího systému PZTS. Všechny systémy budou zálohovány pro případ výpadku napájení 230 V.

Kód z číselníku NIPEZ

71300000-1

Název z číselníku NIPEZ

Technicko-inženýrské služby

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

71300000-1

Název z číselníku CPV

Technicko-inženýrské služby

Název předmětu

Technicko-inženýrské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ano

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 01. 2024 10:29Uveřejnění účastníků
Detail05. 01. 2024 10:29Uveřejnění výsledku
Detail05. 01. 2024 10:28Uveřejnění účastníků
Detail05. 01. 2024 10:28Uveřejnění výsledku
Detail23. 11. 2023 07:56Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 11. 2023 06:51Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail25. 10. 2023 09:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 10. 2023 10:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 10. 2023 06:52Uveřejnění zadávacích podmínek