Městský obvod Pardubice I

Základní informace


Úřední název

Městský obvod Pardubice I

IČO

00274046

DIČ

CZ00274046

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 466046007

E-mail

gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice1

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 01. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 01. 2017 10:36

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-000911

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Statutární město Pardubice

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Zelené Předměstí

Ulice

U Divadla

Číslo popisné

828

PSČ

53002

Stát - kód

CZ