Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

18. 03. 2022 08:18

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


D/0914/00215/20202123 455,0023 455,00
D/0914/00215/20202020 598,0020 598,00