Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská

Základní informace


Úřední název

Zotavovna Vězeňské služby České republiky Přední Labská

IČO

65997981

DIČ

CZ65997981

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 602181199

E-mail

recepce@prednilabska.cz

WWW

www.prednilabska.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/prednilabska

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 03. 2017 15:22

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-008168

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

profil Ministerstva spravedlnosti

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp

Sídlo/místo podnikání


Obec

Špindlerův Mlýn

Část obce

Přední Labská

Číslo popisné

43

PSČ

543 51

Stát - kód

CZ