Správa úložišť radioaktivních odpadů

Základní informace


Úřední název

Správa úložišť radioaktivních odpadů

IČO

66000769

DIČ

CZ66000769

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 221421511

E-mail

info@surao.cz

WWW

www.surao.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-

Archivní profil zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/surao

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 03. 2017 11:39

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-007472

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Dlážděná

Číslo popisné

1004

Číslo orientační

6

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB

Předčíslí účtu

6015

Číslo účtu

64726011

Kód banky

0710

IBAN

CZ64 0710 0060 1500 6472 6011

SWIFT

CNBACZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


NENhttps://nen.nipez.cz/https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-72266926/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-72266926