UP Ostrava - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery

Základní informace


Název zadávacího postupu

UP Ostrava - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery

Systémové číslo NEN

N006/24/V00012612

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00012612

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

212 036,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 04. 2024 07:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 05. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky pro objednatele je provedení díla „ÚP Ostrava – vybudování zpevněné plochy pro kontejnery“, a to v nejvyšší možné kvalitě, dle požadavků objednatele. Dílem se rozumí vybudování zpevněné plochy pro umístění velkoobjemových plastových kontejnerů na separovaný odpad, tedy: • odstranění ornice a provedení výkopových prací, odstranění části nájezdu do garáže ze zámkové dlažby; • výkop základů pro opěrné zídky, pokládka ztraceného bednění, betonáž + výztuž zídek; • srovnání terénu do požadované nivelety, odvoz zeminy a výkopků, provedení podkladních vrstev včetně hutnění; • provedení povrchu zpevněné plochy včetně osazení kanalizačního žlabu včetně napojení na stávají ACO drein; • výroba a montáž ochranného ocelového zábradlí včetně požadované povrchové úpravy; • zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení (v případě, že došlo k drobným odchylkám od předané dokumentace) vč. předání dokladů k použitému materiálu dle platné legislativy (certifikáty, prohlášení o shodě, prohlášení o hygienické nezávadnosti užitých materiálů. Místem plnění je pozemek parc. č. 2167/86 v katastrálním území Radvanice, u budovy na adrese Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice. Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění na adrese Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice dne 14. května 2024 v 10:00 hod.

Kód z číselníku NIPEZ

45233160-8

Název z číselníku NIPEZ

Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45233160-8

Název z číselníku CPV

Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Název předmětu

Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Textové pole pro popis místa plnění

Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění na adrese Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice dne 14. května 2024 v 10:00 hod.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 05. 2024 08:53Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail30. 04. 2024 07:57Uveřejnění zadávacích podmínek