Geodetické práce pro Územní pracoviště Ostrava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Geodetické práce pro Územní pracoviště Ostrava

Systémové číslo NEN

N006/22/V00027468

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00027468

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

599 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 10. 2022 13:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je dodávka geodetických prací, jejichž obsahem bude převážně zpracování geometrických plánů a činností, na které se vztahuje úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, v souvislosti se správou nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v článku II. Rámcové dohody na geodetické práce (Příloha č. 1 výzvy). Plnění zakázky bude prováděno podle rámcové dohody s obnovením soutěže mezi účastníky, kterou zadavatel uzavře s vybranými dodavateli na základě vyhodnocení jimi podaných cenových nabídek. Rámcová dohoda s obnovením soutěže mezi účastníky bude uzavřena s těmi dodavateli, kteří podají platnou nabídku a splní kritéria stanovená zadavatelem. V rámcových dohodách bude zapracováno ustanovení o souhlasu dodavatele se zveřejněním geodetického díla a závazek k poskytnutí bezplatné součinnosti ÚZSVM v případě uplatnění jakýchkoliv připomínek ze strany ÚZSVM a třetích osob. Předpokládaná celková hodnota plnění rámcové dohody je 599.999,- Kč bez DPH tj. 725.999,- Kč. včetně DPH. Do finančního limitu budou započítány veškeré úhrady za dodávky geodetických prací na základě rámcové dohody, uzavřené na základě tohoto poptávkového řízení, všem vybraným dodavatelům. Na čerpání celého finančního limitu ani jeho části nevzniká dodavatelům uzavřením rámcové dohody právní nárok. Lhůta pro zpracování geodetických prací dodavatelem bude v rozmezí 20 až 60 dnů od přijetí závazné písemné objednávky.

Kód z číselníku NIPEZ

71315300-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby stavebních znalců a expertů

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71315300-2

Název z číselníku CPV

Služby stavebních znalců a expertů

Název předmětu

Stavební geodézie

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 12. 2022 12:25Uveřejnění účastníků
Detail08. 12. 2022 12:25Uveřejnění výsledku
Detail07. 11. 2022 14:32Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail07. 11. 2022 14:28Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail14. 10. 2022 13:10Uveřejnění zadávacích podmínek