Oprava betonového plotu ve Spádovém skladu Opava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava betonového plotu ve Spádovém skladu Opava

Systémové číslo NEN

N006/23/V00021979

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00021979

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 08. 2023 10:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 08. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je demontování stávajících betonových desek a sloupků včetně jejich likvidace a následná instalace 894 ks betonových desek, 148 ks betonových sloupků a úprava terénu a všech ostatních demontovaných částí plotu do původního stavu. Součástí veřejné zakázky je rovněž zabezpečení staveniště včetně zajištění proti vstupu nepovolaných osob do areálu skladu po celou dobu realizace zakázky, tj. vybudování mobilního oplocení a zajištění strážní služby po dobu odstranění oplocení v areálu. Provoz areálu Spádového skladu Opava bude po dobu oprav zachován v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit taková technická a organizační opatření, aby byl při provádění prací zajištěn nepřerušený provoz v areálu a nebyl snížen jeho stupeň zabezpečení. Oprava betonového oplocení bude provedena v souladu s novým vytýčením hranic pozemků v terénu č. 104/2023 zpracovaným Ing. Jiřím Skřivánkem dne 29.6.2023 (Příloha č. 5 výzvy). Prohlídka místa plnění je stanovena na adrese Holasická 1770/63, Opava dne 16.8.2023 v 9:30 hodin.

Kód z číselníku NIPEZ

45220000-5

Název z číselníku NIPEZ

Konstrukční a stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45220000-5

Název z číselníku CPV

Konstrukční a stavební práce

Název předmětu

Konstrukční a stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Spádový sklad Holasická 1770/63, Opava

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKonstrukční a stavební práce45220000-5Konstrukční a stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 09. 2023 11:17Uveřejnění účastníků
Detail11. 09. 2023 11:17Uveřejnění výsledku
Detail04. 09. 2023 09:25Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail04. 09. 2023 07:58Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 08. 2023 12:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 08. 2023 14:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 08. 2023 12:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 08. 2023 12:24Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail07. 08. 2023 10:12Uveřejnění zadávacích podmínek