Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ostrava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ostrava

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033845

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033845

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 900 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 11. 2023 09:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zpracovávání znaleckých posudků, jejichž obsahem bude ocenění nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava. Plnění zakázky bude prováděno podle rámcové dohody s obnovením soutěže, kterou zadavatel uzavře s vybranými zhotoviteli na základě vyhodnocení jimi podaných cenových nabídek. Rámcová dohoda s obnovením soutěže bude uzavřena se všemi zhotoviteli, kteří podají platnou nabídku a splní kritéria stanovená zadavatelem. V rámcových dohodách bude zapracováno ustanovení o souhlasu zhotovitele se zveřejněním znaleckého posudku a závazek k poskytnutí bezplatné součinnosti ÚZSVM v případě uplatnění jakýchkoliv připomínek ze strany ÚZSVM a třetích osob.

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Název předmětu

Služby soudních znalců

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 02. 2024 09:52Uveřejnění účastníků
Detail01. 02. 2024 09:51Uveřejnění výsledku
Detail05. 01. 2024 07:54Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail27. 11. 2023 09:00Uveřejnění zadávacích podmínek